Tisdag 27. april 2010, Engelbrekt

Engelbrekt är forntyska och betyder Lysande ängel.

Att notera:   Kungamördaren Anckarström avrättades 1792.      1861 öppnades den första vattenledningen i Stockholm och ersatte de ofta förorenade  brunnar och pumpar.

När Albert Einstein hade varit vid Princeton University ett tag upptäckte pressen att en liten flicka besökte honom varje dag. När flickans mamma fick veta det frågade hon Einstein och fick förklaringen, ”hon tar med sig kakor och jag gör hennes matematikläxa”. 🙂 😀

God natt min familj och alla mina vänner 😮

2 kommentarer till “Tisdag 27. april 2010, Engelbrekt”