Söndag 31. oktober 2010, Reformationsdagen, Halloween :D

Reformationsdagen firas av de evangeliska kristna den 31. oktober till åminnelse av kyrkans reformation genom Martin Luther. Munken och theologiprofessorn Martin Luther har dagen före alla helgonas dag 1517 slagit sina 95 theser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg i Tyskland. Dessa var på latin och vände sig mot mot avlatssedlar och botgöring. Därmed var reformationen av den katolska kyrkan inledd. han vände sig emot att man kunde köpa förlåtelse för sina synder med pengar.

Martin Luther föddes 10. november 1483 i Eisleben i tyska-romerska riket. Han dog den 18. februari 1546. Han blev bannlyst av Påven Pius X. Det betydde att vem som helst kund döda honom. Hans vänner fångade honom en mörk natt och tog honom till borgen Wartburg. Där satt Luther och översatte nya testamentet till tyska, och så fick Tyskland ett enhetligt språk, tack vare Martin Luther. I Sverige påbörjades reformationen under Gustav Vasa på 1500-talet. Gustav Vasa skickade Olaus Petri till Luther för att han skulle lära sig om Reformationen. Vid riksdagen i Västerås gavs kungen makt att dra in kyrkliga egendomar. Vidare underställdes prästerskapet den världsliga lagen och det rena guds ord skulle läras ut i skolorna. Martin Luther har skrivit katekesen och många vackra psalmverser.

Idag är det också Halloween, :O, som har sitt ursprung på Irland och delvis Skottland. Via USA, dit många irländska migranter kom under 1840-talet, kom seden till Sverige ivrigt understödd av detaljhandeln på 1990-talet. Man klär ut sig till spöken och går runt bland grannar och tigger godis.

När jag var barn holkade vi ut pumpor, skar ut ett hemskt ansikte, satt i ett ljus. Sen satt vi pumpan på ett kvastskaft, vevade pumpan upp och ner och utstötte hemska ljud utanför folks fönster och bakom träd och häckar. Många blev rädda, men ingen dog. 😀

Idag var också en trevlig händelse som vi kvinnor i huset har gjort till tradition. En söndagseftermiddag i månaden träffas vi på ”Ladies Coffee”, hos varandra. Men idag bjöd T. oss ut till Rävasten på e.m.-fika. Så himla trevligt och gott! Vilken bra idè. 😀

Storartad ändar så året med gyllene vin och frukt i varje gård. Runt omkring tiger skogen undersam och är ledsagare till den ensamma vandraren. (övers. marg)    Georg Trakl

God natt alla, sov gott! 😮

3 kommentarer till “Söndag 31. oktober 2010, Reformationsdagen, Halloween :D”